Haberler

Geri

Samsun Tabip Odası Birim Temsilcileri Toplandı

2021-02-05

4 Şubat 2021 tarihinde katılımcıların birim temsilcilerinin oluşturduğu Samsun Tabip Odası hekim meclisi ilk toplantısı yapıldı. Toplantı notları şöyledir...

 

SAMSUN TABİP ODASI BİRİM TEMSİLCİLERİ TOPLANTI NOTLARI

 

                4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 20.00 de başlayan Samsun tabip Odası Birim Temsilcileri çevrimiçi toplantısı, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr.Funda FURTUN’un açılış konuşması ile başladı.

                Gündem gereği “Divan Kurulu” seçimi yapıldı.

                Divan başkanlığına Dr.Murat ERKAN seçilirken divan sekreterliğine Dr.Teoman KARAHASANOĞLU ve Dr. Halit URGAN seçildiler.

                Divan Kurulu seçimi sonrasında Dr.Funda FURTUN’un “ 14 Mart etkinlikleri ile ilgili” sunumu ve etkinliklerin planlanmasına dair önerilere yer verildi.

                Sunum sonrasında Dr.Funda FURTUN’un önerisi ile “Samsun Tabip Odası Sosyal Komite”si oluşturuldu. Sosyal komiteye;

          1. Dr.Nedim ECEVİT

          2. Dr.Mustafa ÖZKESEN

          3. Dr.Mustafa ERDİL

          4. Dr.Emre KIYMIK

          5. Dr.Hanifi TEMİZ

          6. Dr.Ömer İBİŞ

          7. Dr.Bahar GÜL

          8. Dr.Teoman KARAHASANOĞLU

seçildiler.

                Sonrasında Dr.Halit URGAN “Özel Hekimlik ile ilgili” sunumunu yaptı. Bu sunuma Dr.Canan ÇAKIR; aile hekimliğinin de özel hekimlik statüsünde olduğunu söyleyerek katkı yaptı.

                Dr. Nedim ECEVİT “İşyeri Hekimliği ve Tabip Odası İlişkileri” üzerine bir konuşma ve sunum yaptı.

                Bu sunuma ek olarak Samsun Tabip Odası’na üye olmadan işyeri hekimliği yapan hekimlere bildirim yapıldığı belirtildi. Dr.Canan ÇAKIR, Dr.Alper AKTAŞ ve Dr.Nedim ECEVİT tarafından “Hekimlik Sendikası” üzerine yorumlar yapıldı.

                Dilek ve temenniler bölümünde;

                Dr.Mustafa ÖZKESEN;   Samsun’da akademik hekimler tarafından yeterince bilimsel paylaşımlar ve bilgilendirmeler yapılamadığını belirtti.

                Dr.Murat AYDIN, bu konuda pandemi ve zaman sorunundan kaynaklı problem olduğundan bahsetti.

                Tüm katılımcılar tarafından, bu tip toplantılara katılımın artırılması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir sonraki toplantı tarihi 4 Mart 2021 olarak belirlendi.

Diğer Fotoğraflar