Haberler

Geri

Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı

2018-03-15

Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin inşaatının ve hizmetlerinin denetimini de özelleştiriyor. Oysa buna olanak veren hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada uygulama Yönetmeliğinin benzer hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
 

Yargı kararlarına rağmen Sağlık Bakanlığı asli görevi olan denetimi ihale etmekte ısrar ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri ihalelerini yapan birimi Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kütahya şehir hastanelerinin denetim hizmetlerini özelleştirmek için ihale ilanı verdi.
 

Bilindiği gibi denetim “idari kolluk faaliyeti” olarak nitelenmektedir. Bu nedenle devletin kamu eliyle görmesi gereken asli görevleri arasındadır. Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleriyle kendisini kiracı, şirketleri mülk sahibi yapmakta, tıbbi hizmetleri şirketlerden satın almaktadır.
 

Şehir hastanelerine dair sorulan hiçbir soruya bugüne kadar açık yanıtlar verilmedi. Denetim görevini devreden Sağlık Bakanlığı’ndan şu soruların yanıtlarını istiyoruz:
 

Sağlık Bakanlığı denetim birimleri niye vardır?
Sağlık hizmeti vermek yerine denetim ve planlama yapmak isteyen bir bakanlık niye denetim hizmetini özelleştirmektedir?
Denetimin Anayasal görev olmasına, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen ihaleye çıkma ısrarının nedeni nedir?
Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerine özgü olarak denetim hizmetinden niye çekilmektedir?
Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı niye vardır?
Sağlık Bakanlığı’nda inşaat denetimi yapacak çalışan yok mudur?
Denetim ihalesi bedelleri hangi kaynaktan karşılanmaktadır?
Denetim ihalelerini alan şirketlere yapılan ödeme tutarı nedir? 

Diğer Fotoğraflar