Haberler

Geri

Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı

2017-11-30

Manisa Tabip Odası’nın düzenlediği Şehir Hastaneleri paneli, 29 Kasım 2017 tarihinde Manisa’da gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer’in konuşmacı olarak katıldığı panelde Manisa Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Derya Pekbayık yürütücülük yaptı.
 

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz, SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda hekim ve vatandaş katıldı. Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin açılış konuşmasını yaptı.
 

Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, Kamu-Özel Ortaklığı yöntemi ve bunun sağlık alanındaki uygulaması olan şehir hastaneleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşik Krallık’tan ithal edilen bu modelin kamuya çok büyük maliyetler getirdiğini belirten Tükel, bu maliyetlerin hem kira, hem de hizmet bedeli olarak 25 yıl boşunca şirketlere ödenmesi gerektiğini belirtti. Birkaç yılda sabit yatırım tutarı karşılanacak hastaneler için 25 yıl boyunca her yıl yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığına dikkat çeken Tükel, “Yapılan hesaba göre, 18 şehir hastanesi için yılda ödenecek kira bedellerinin toplamı 3 milyar lirayı geçmiş durumdadır. 32 şehir hastanesi tamamlandığında kira bedelinin yaklaşık 5 milyar TL olması bekleniyor. Bu hastanelerin maliyetleri, Sağlık Bakanlığı’nın şirketlere ödeyeceği kira ve hizmet satın alma bedellerine dair ‘ticari sır’ adı altında saklanıyor” diye konuştu. Tükel, ayrıca şirketlere yüzde 70 doluluk garantisi verildiğini ve bunun ayrı bir sorun oluşturduğunu kaydetti.
 

Prof. Dr. Kayıhan Pala ise toplumun karşısına çıkarılan şehir hastanelerinin yüksek maliyetlerinin gizlendiğini, 25 yıl boyunca altından kalkılamayacak kiraların faturasının yine vatandaşa çıkacağını belirtti. Şehir hastanesi sayesinde yatak sayısının artmayacağını, şehir merkezindeki hastanelerin kapatılarak bu yeni hastanelere taşınılacağını söyledi. Manisa’da yatak sayısının aksine azalacağını sözlerine ekledi.
 

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, şehir hastaneleri ile ilgili Sağlık Bakanı’na çok sayıda soru önergesi verdiğini, bunların çoğuna yanıt alamadıklarını ya da çok yetersiz yanıtlar geldiğini söyledi. Kendilerinin bu konuda çalışmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri ve üniversiteler ile işbirliğine açık olduklarını ifade etti.
 

Panel konuşmaların ardından katılımcılardan gelen sorular ve tartışma bölümü ile sona erdi.

Diğer Fotoğraflar