Haberler

Geri

Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama

2017-08-22

Bazı internet sayfalarında Sağlık Bakanlığı teşkilat yasasını değiştirecek yasa, kimi sitelerde de son dönem alışkanlığına uygun olarak kanun hükmünde kararname (KHK) adıyla çeşitli taslak çalışmalar yayınlanıyor.
 

Hükümet TBMM’den KHK çıkartma yetkisi almadığı ve yayınlanan taslakların içinde olağanüstü hal ilan edilmesine sebep olan olaylarla ilgili bir kural bulunmadığına göre bu taslakların KHK olarak çıkarılması Anayasa’ya aykırı olur.
 

Kaldı ki, ister yasa isterse KHK olsun; Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılanması, yönetici kadrolarının tamamının görevine son verilmesi, Devletin denetim yetkisinin sağlıkta özelleştirilmesi, "Sertifikalı Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri” adıyla ne olduğu belirsiz bir denetçi grubu oluşturulması, resmi ve özel bütün sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı tarafından planlanması, sağlık çalışanlarının ikincil çalışmalarının da bu planlamaya uygunluk bakımından Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilerek Bakanlığın iznine tabi tutulması, meslek kuruluşlarının etkinliklerinin kısıtlanması, organ nakli kurallarının yeniden düzenlenmesi gibi çok önemli kuralların yer aldığı bir mevzuatın, sahipsiz biçimde ortaya atılan metinler üzerinden tartışılmasının beklenmesini kamu yönetimi ciddiyeti ile bağdaşmaz buluyoruz.
 

Söz konusu taslakların içinde nöbet ücretleri ve emekli maaşlarının artırılması ile fiili hizmet süresi zammı gibi yıllardır söz verilip ertelenen görece olumlu kuralların da yer alması desteklenebilir ise de, yukarıda belirtilen temel yöntem hatasını ortadan kaldırmamaktadır.
 

Demokratik hukuk devletinde önemli düzenlemeler, toplumsal yararlılık temel alınarak, kuraldan etkilenecek tarafların görüş ve değerlendirmeleri üzerinden, müzakereler yoluyla yürütülür. Aksi takdirde, yetkili olanların kendi başlarına hazırladıkları yasalar ancak gündelik olabilmekte; bırakalım yıllarca hüküm sürmeyi, makyajlarla birkaç yıl ayakta kalabildikten sonra, kökten değiştirilmeleri gerekmektedir. 
 

Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz, akılcı ve demokratik kamu yönetimi anlayışıyla, üzerinde çalıştığı yasa taslaklarını, meslek kuruluşları ve diğer ilgilerle resmi olarak paylaşarak, tarafların etkin katkılarını sunmalarına olanak sağlamasıdır.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Diğer Fotoğraflar