Haberler

Geri

Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi

2018-01-15

Su ve Sağlıkla İlgili Dünya Tabipler Birliği (DTB) Bildirgesi, DTB’nin Ekim 2017’de ABD’de yapılan 68. Genel Kurulu’nda güncellendi. DTB, yeterli ve güvenli/temiz ve içilebilir suya ucuz ya da ücretsiz olarak rahatlıkla erişimin, gezegendeki tüm insanların hakkı olduğunu vurguladı.
 

DTB’nin, sağlık alanında yüksek standartlara erişebilmek için su, sanitasyon ve hijyenin önemini vurgulamak amacıyla ele aldığı belgede, temiz suya erişimin halk sağlığı açısından önemi ve insan hakları bağlamındaki yeri hatırlatılırken, DTB’nin bu konuya verdiği önemin altı çiziliyor. Belgede ayrıca, su kaynaklarının her ülke tarafından daha etkin biçimde kullanılması gerektiği vurgulanıyor ve temiz suya erişim konusunda ulusal tabip birlikleri, sağlık alanındaki yetkililer ve hekimlere düşen görevlere yer veriliyor.

Diğer Fotoğraflar