Haberler

Geri

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2021-01-08

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dünyada ve ülkemizde olağandışı durumlar (deprem, sel gibi doğal afetler, savaş, endüstriyel kazalar vb. insan eliyle oluşan afetler) sık yaşanmaktadır. Her olağandışı durum sıklıkla sağlıkla ilgili sorunları da beraberinde getirir ya da bir süre sonra sağlık alanını da içeren sorunlar doğurur.

Türk Tabipleri Birliği’nin olağandışı durumlarda sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu katkı sunmaktadır. 

Tabip odalarımızda ODSH komisyonlarının yeniden organizasyonu ve çalışmalarının devam edebilmesi için odanızda varsa komisyon üyelerinin, komisyonların olmadığı odalarda Halk Sağlığı, Psikiyatri, Acil Tıp uzmanları başta olmak üzere varsa gönüllü hekimlerin mail adresleri ve telefon numaralarının da dahil olduğu iletişim bilgilerinin 18 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza bildirilmelerini rica ederiz.

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu yeni dönem çalışma planlaması iletilen isimlerle yapılacaktır. Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

Diğer Fotoğraflar