Haberler

Geri

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" Hakkında Duyuru

2017-08-18

Değerli üyelerimiz, son zamanlarda sigorta şirketleri tarafından tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası  yanında ferdi kaza sigortası da zorunluymuş gibi gösterilerek firmalar tarafından poliçe kesilmekte ve meslektaşlarımız isteği dışında maddi kayba uğratılmaktadır. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulaması  gereği bu durum bir zorunluluk değil, şirketlerin kendi tasarruflarıdır. Yani bazı sigorta firmaları kendi politikaları gereği hekimlere tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası  yapabilmek için kendi tasarrufları gereği ferdi kaza sigortasını da yaptırma  zorunluluğu koymuştur. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırırken bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. Samsun tabip odası olarak, böylesine sorunları yaşamayacağınız, herhangi bir kayba uğramayacağınız tarzda hizmet alabilmeniz için sigorta şirketleriyle  kurumsal  görüşmeler yürütülmekte olup siz değerli üyelerimize sonrasında bilgilendirme yapılacaktır.

Samsun Tabip Odası

 

Sigorta şirketlerinin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerini yenilemediği yönündeki yakınmalar üzerine sorunu incelemeye alan ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hekimlere bu süreçte maddi zarara uğramamaları için sigorta şirketlerine yazılı başvuru yapmaları önerisinde bulundu.

 

TTB Merkez Konseyi’nin duyurusu aşağıdadır:

Değerli meslektaşlarımız,
Sigorta şirketleri tarafından Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yapılmaması sorununun devam ettiği izlenmektedir. Bu konuda daha önce Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne gerekli bildirimleri yapmış bulunmaktayız. 
Ancak sigorta poliçelerinin yaptırılmaması durumda idari para cezası ile karşı karşıya kalınabileceği gibi, sigorta kapsamında doğan bir tazminat yükü dolayısıyla hekim veya hastaların maddi zarara uğraması da söz konusu olabilecektir.
Bu durumu gözeterek poliçenin yapılması için sigorta şirketine yazılı başvuru yapılmasında yarar bulunmaktadır. Yapılacak başvurunun kanıtlanabilmesi bakamından talebin noter, iadeli taahhütlü mektup, kargo gibi teslim bilgisinin alınabileceği bir yöntemle yapılması, e-posta yoluyla bildirimin yapılması halinde ise imzalı dilekçenin eklenmesi ve iletinin ulaştığı bilgisinin istenmesi, başvuruya ilişkin tüm kayıtların saklanması gerekeceğini bilgilerinize sunarız.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Diğer Fotoğraflar