Haberler

Geri

TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız

2017-09-27

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada, Mahkeme, "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi" kararını vermiştir. 
 

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına neden olan düzenleme, 12 Eylül askeri darbesinden kalma bir düzenlemedir. Sıkıyönetim dahil, 35 yıldır hiç uygulanmayan bu düzenleme bugün AKP tarafından uygulanmak istenmektedir.
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı teftiş niteliğinde denetlemeye yönelik talebi ve Mahkemenin kararı, Anayasa’nın 135. maddesi’ne aykırıdır. Meslek örgütlerinin bağımsızlığına müdahale anlamına gelen bu kararı kabul etmiyor, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.
 

Türk Tabipleri Birliği 

Merkez Konseyi

Diğer Fotoğraflar