Haberler

Geri

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

2018-01-15

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi, 25 Tabip Odası, kollar, çalışma grupları ve TTB yayınlarını temsilen 75 kişinin katıldığı toplantıda,  14 Mart etkinlikleri ve bu süreçte öne çıkarılacak talepler ele alındı.
 

Toplantı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açış konuşmasıyla başladı. Türkiye’de sağlık ortamının genel durumuna değinen Tükel, Olağanüstü Hal’in (OHAL) sağlık alanına ve hekimlere olan etkilerinden söz etti. Tükel ayrıca şehir hastaneleriyle ilgili bilgi verdi.
 

Tükel’in konuşmasının ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, bu süreçte TTB tarafından yürütülen faaliyetleri aktardı.
 

Mali durumun değerlendirilmesi, kol ve oda temsilcilerinin sunumlarının ardından 14 Mart etkinlikleri ve öne çıkarılacak talepler ele alındı. Buna göre; yıpranma payı, emeklilik ücretleri ve sağlıkta şiddet yasa tasarısıyla ilgili taleplerin öne çıkarılması planlandı. 14 Mart etkinlikleri sürecinde ayrıca, Genel Sağlık Sigortası, birinci basamak sağlık hizmetleri, Kamu Hastane Birlikleri ve sağlık insan gücü başlıkları bağlamında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 15 yıllık bilançosu ele alınacak. Bu bölümde son olarak 10 Mart 2018 tarihinde tabip odalarından katılımlarla Ankara'da hekim buluşması gerçekleştirilmesi öngörüldü. Tüm bu başlıklardaki etkinlikler ve öne çıkarılacak taleplere son biçiminin 14 Mart Çalışma Grubu tarafından verilmesi kararlaştırıldı.
 

TTB Kamu İhraçları Komisyonu'nun çalışmaları hakkında Dr. Selma Güngör'ün verdiği bilgilerin ardından OHAL ve hekimlik konusunun ve katılımcıların değerlendirmelerinin paylaşıldığı toplantının son bölümü, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

Diğer Fotoğraflar