Haberler

Geri

TTB Gezici Eğitim Seminerine Samsun Tabip Odası Olarak Ev Sahipliği Yapıyoruz

2017-11-25

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından organize edilen,1989 yılından beri her yıl Türkiye’nin değişik bir bölgesinde düzenlenmekte olan Gezici Eğitim Seminerinin (GES) yirmi dokuzuncusuna bu sene Samsun Tabip Odası ev sahipliği yapıyor.

Halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin katılacağı gezici eğitim seminerlerinin amacı; ülkemiz sağlık örgütlenmesini başta birinci basamak olmak üzere her basamağıyla ve iç işleyişiyle yerinde görmektir. Halk sağlığı uzmanlık öğrencileri başta olmak üzere bu alanda çalışan genç halk sağlıkçıların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve aldıkları kuramsal eğitimi alanda pekiştirebilmelerini sağlamak diğer amaçlardan birisidir. Yaşadığımız çevreye ilişkin iş ve çevre sağlığı gibi özgün konularda derinlemesine tartışmalar yapılmasını sağlamak, toplumun gelenek, göreneklerini ve kültürün sağlık üzerine etkilerini tartışabilmek amacının da hedeflendiği bu çalışma sonucunda mezuniyet sonrası eğitime katkı sağlamış olacağı düşüncesindeyiz. Aynı zamanda, gezi sonrası katılımcı hekimler tarafından yazılan raporlar, Türk Tabipleri Birliği’nin yayın organlarında da yayınlanmaktadır.

26 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında altı gün sürecek olan, farklı üniversitelerden 26 halk sağlığı asistanı hekim meslektaşımızın ve iki öğretim görevlisinin   katılacağı Gezici Eğitim Seminerinde bu senenin teması “Kadın Sağlığı” olacak. Eğitime katılan hekimler Samsun ve Sinop ilindeki Kadın sağlığı konusundaki çalışmaları farklı birimleri ziyaret etmek suretiyle 6 gün boyunca  yerinde gözlemleyecekler.


Diğer Fotoğraflar