Haberler

Geri

TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti

2018-01-12

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Şehir Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. TTB Heyetine Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selahattin Menteş de eşlik etti.
 

TTB Heyeti ilk olarak Adana Şehir hastanesi Başhekimi Dr. Koray Daş’ı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Başhekim Yardımcıları Dr. Yarkın Özenli ve Dr. Atilla Bulut’un da  bulunduğu görüşmede, hastane işleyişi hakkında bilgi aktarıldı ve hastanede çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar değerlendirildi. Ardından TTB Heyeti, polikliniklerde görev yapan hekimleri ziyaret ederek, çalışma koşulları ve tıbbi uygulamalar  sırasında yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret programı Dr. Tükel’in Adana Tabip Odası’nda “Şehir hastaneleri Gerçeği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumu ve konuyla ilgili tartışmalar sonrasında sona erdi.
 

TTB Heyetinin Adana Şehir Hastanesi ziyareti sırasında saptadığı sorunlar şunları içeriyordu:
 

- Hastanede insan gücü ve alt yapı olanakları açısından yetersizlik mevcut. Hastaneye başvuran hastaların sağlık hizmeti talebinin karşılanmasında zorluk yaşanıyor.
 

- Hekim ve diğer sağlık çalışanı sayısının yetersizliği çalışma koşullarını ağırlaştırıyor.
 

- Poliklinik hizmetlerinde tıbbi sekreter ve veri giriş elemanı yokluğu nedeniyle hekim iş yükünün çok arttığı gözleniyor.   
             

- Bölümler arası mesafelerin uzunluğu, konsültasyonlarda zorluk oluşturuyor.
 

- Mavi koda erişim süreleri uzun.
 

- Hasta ve poliklinik odaları gereğinden fazla geniş.
 

- Yangın merdivenlerinden tahliye açısından sorunlar mevcut.
 

- Hekimler /sağlık çalışanları için dinlenme ve ortak kullanım mekanları, giyim odaları oluşturulmamış.
 

- Geçtiğimiz 2 ayda, döner sermayeden performans geri ödemelerinin özellikle de asistan hekimler ve hemşirelere düşük miktarda verildiği saptandı. Hastane yönetimi  bu aydan başlayarak performans geri ödemelerinde artma olacağını belirtti.
 

- Hastane içinde tadilata sözleşme gereği izin verilmiyor. Tamir vb. Işlemler ve teknik sorunların çözümü ancak şirket üzerinden gerçekleştirilebiliyor ve uzun sürüyor.
 

- Bir sorunla karşılaşıldığında muhatap kişi bulunamıyor; şikayet ya da herhangi bir talep için sabit bir numara aranıyor ve geri dönüş bekleniyor. Bu sürecin sonunda sorunlar çözülmeden kalabiliyor.
 

- Radyolojide filmlerde alt yapı eksikliğine bağlı görüntü kaybı var. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taşınma sırasında Radyoloji Kliniğinin “Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi”nde (PACS) yer alan veriler, Adana Şehir Hastanesi’ndeki sisteme aktarılamamış. Bu nedenle eski tarihli hasta verilerine ulaşılamıyor.
 

- Veri tabanı yazılım sistemi sorunlu; iş ve işlemler buna bağlı yavaşlıyor ve ciddi bir zaman kaybı yaşanıyor.
 

- Alt yapı eksikliği nedeniyle, hekimler zamanlarını hasta muayenesinden çok bilgisayar başında ağır işleyen ve zaman zaman bozulan bir programa veri girmeye çalışarak geçirebiliyorlar.
 

- Güvenlikle ilgili sorunlar mevcut. Şiddete uğrama riski doğduğunda güvenlik elemanlarına ulaşmak uzun zaman alıyor.
 

- Taşınma öncesinde, birlikte kullanım protokolü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olan Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 11 dalda uzmanlık eğitimi verildiği öğrenildi. Şimdi ise uzmanlık eğitimi, yine aynı dallarda, eğitim için gerekli alt yapıya sahip olmayan ve hizmet hastanesi olarak inşa edilen şehir hastanesinde yasal bir düzenleme olmadan veriliyor.
 

- Hizmet ağırlıklı çalışma, hemşire ve personel eksikliğine bağlı artan iş yükü nedeniyle asistanların eğitimlerinde aksamalar görülüyor.

Diğer Fotoğraflar