Haberler

Geri

TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

2017-12-19

2018 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate alınarak TTB Merkez Konseyi tarafından belirlendi.
 

2017 yılı katsayı listesi tespitinde olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından son yayımlanan, illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamalarını belirleyen çalışması dikkate alınarak illerimiz altı bölge olarak değerlendirilmeye devam edildi. Son iki yılda yapılan bu düzenleme ile, hedeflendiği şekilde aynı bölge içerisinde bulunan illerin katsayılarında eşitlik gerçekleşmiş durumdadır.
 

Bu yıl yapılan düzenlemede, her bölge için 2017 katsayılarına göre aynı oranda artış yapıldığından, aynı bölge içerisinde bulunan illerde eşit katsayı dışında her hangi bir rakam oluşmamıştır. Bu nedenle bölgelerde, katsayılarda bu yıl yapılan eşit oranlı artış dışında, artırma veya eksiltme şeklinde her hangi bir ek düzenlemeye gidilmemiştir. 
 

2018 yılı için yapılan düzenlemede, son iki yılda uygulanan katsayılarda virgülden sonra iki hane uygulamasına devam edilecektir.
 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.
 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi 

Diğer Fotoğraflar