Haberler

Geri

TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı

2017-07-11

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
 

Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de katılımı ile gerçekleşen toplantıda özel hekimlik alanına özgü sorunlar değerlendirildi ve yeni dönem çalışma programı oluşturuldu. Ayrıca toplantıda tüm üyelerin oybirliği ile yeni dönem yürütme kurulu üyeleri belirlendi görev paylaşımı yapıldı.
 

 

 

2017 – 2019 dönemi Yürütme Kurulu Üyeleri:
 

Başkan: Dr. Hasan Oğan – İstanbul

II. Başkan: Dr. Abdullah Yeniocak – Mersin

Genel Sekreter: Dr. Kemal Özay - İstanbul
 

Üyeler:

Dr. Adnan Gürcan – İstanbul

Dr. Alper Aktaş – Samsun

Dr. Ergün Çil – Bursa

Dr. Halil Duman – İzmir

Dr. Kemal Keşmer – Kocaeli

Dr. Oya Ermiş – Antalya

Dr. Özcan Çakmak – İstanbul

Dr. Ramazan Sürücü - Gaziantep

Diğer Fotoğraflar