Haberler

Geri

Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu

2018-03-12

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler 11 Mart 2018 günü Ankara’da “Hekimler Buluşuyor” toplantısını gerçekleştirdi. Kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB’lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimlerin sorunlarının ele alındığı forum düzeninde gerçekleştirilen toplantıda, hekimlerin acil talepleri ve çözüm önerileri konuşuldu. TTB’ye destek vermek amacıyla Ankara’ya gelen Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller de buluşmaya katıldı.
 

Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Güleda Erensoy’un kolaylaştırıcılığında yürütülen toplantının açış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel gerçekleştirdi. Türkiye’de sağlık alanında yaklaşık 15 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) çöktüğünü belirten Tükel, TTB olarak bu 14 Mart sürecinde SDP’nin yarattığı tahribata ve piyasacı anlayışla düzenlenen sağlık ortamının sorunlarına bir kez daha dikkati çekmek ve gelinen noktayı gözler önüne sermek istediklerini söyledi.
 

SDP’nin temel ayaklarını oluşturan Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) çıkmazda olduğunu, Aile Hekimliği’nin sorunlar yumağına dönüştüğünü ve Kamu Hastane Birlikleri uygulamasında da geri adım atıldığını anlatan Tükel, sağlık alanında yaşanan bu tahribatın bugün hem sağlık çalışanları hem de sağlık hizmetini alanlar tarafından giderek daha yoğun hissedildiğini kaydetti. Tükel, “Bu tahribata son verilmesi ve sağlıkta piyasacı yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini burada bir kez daha paylaşıyoruz” diye konuştu.
 

Hekimlerin 14 Mart talepleri
 

Raşit Tükel, hekimlerin acil olarak karşılanması gereken 14 Mart taleplerini 4 başlıkta topladıklarını belirterek, bunlar hakkında bilgi verdi. Öncelikle, emekli hekim ve hekim ücretlerinin artırılmasını istediklerini belirten Tükel, yıpranma payı ve sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını beklediklerini hatırlattı. Tükel ayrıca, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimlerin görevlerine başlatılmasını istediklerini kaydetti.
 

TTB’ye yönelik girişimler
 

Bir süredir, medyada yer bulan haberlerden, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına yönelik “müdahale ve biçimlendirme” çalışmalarının yürütüldüğünün anlaşıldığını belirten Tükel, bu açıklamalarda isim değişikliği, birden fazla meslek kuruluşu kurulması, serbest meslek icrasında üyelik koşulunun kaldırılması, seçim sistemlerinin değiştirilmesi konularının öne çıktığını aktardı. Tükel, bu tür müdahalelerin, mesleğin insan ve toplum yararı gözetilerek uygulanmasına değil; mesleğin nasıl icra edileceğine bir yetkenin karar vermesine yönelik sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.
 

Meslek örgütlerinin isimlerinde yer alan “Türk” ve “Türkiye” ibarelerinin, Anayasa gereğince, bu mesleklerin hizmet verdikleri alanda, tüm toplumu kapsayan, kamusal yarar taşıyan hizmetleri nedeniyle verildiğini hatırlatan Tükel, “Meslek kuruluşlarının isimlerinden Türk ve Türkiye ibarelerinin kaldırılması yönündeki girişimler; bu kuruluşların toplumsal kapsayıcılığını ortadan kaldırmaya, meslek uygulama alanlarında toplum adına bilgi üretme, mesleği geliştirme ve toplumsal denetim işlevlerini yok etmeye yöneliktir” dedi. TTB üzerinde bu yönde yapılacak müdahalelerin halkın sağlık hakkına yönelik faaliyetler üzerinde ciddi bir tehdit durumunda olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 

“Varlık koşullarımızı ortadan kaldırarak mesleğimiz, meslektaşlarımız, toplum ve ülkemiz için geri dönülemez zararlara yol açacak bu girişimlerin geri çekilmesini istiyor; yetkilileri ve tüm kamuoyunu bu gelişmeler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin mesleklerini demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürmekte ısrar ettikleri bir kurum olarak, odaları ve üyeleri ile birlikte gerekli demokratik mücadeleyi sürdürecektir.”
 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır!
 

Tükel, hekimlik alanında insan sağlığını etkileyen çevre kirliliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, kendini barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesine adamış, halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, TTB yayın organlarından Toplum ve Hekim Dergisi'nin editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na selam gönderdiği konuşmasını, haksız uygulamanın sonlandırılıp Onur Hamzaoğlu’nun bir an once özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini dile getirerek tamamladı. 
 

Dr. Jacques de Haller: TTB’nin yanındayız!
 

Tükel’in ardından, TTB’ye destek olmak amacıyla Hekim Buluşması’na katılan CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller de bir konuşma yaptı. Haller, mesleki özerkliğe vurgu yaptığı konuşmasında, mesleki özerkliğin korunması ve geliştirilmesinde ulusal tabip birliklerinin önemli bir rol oynadığını belirtti. Haller, ulusal tabip birliklerinin sadece hekimler ve hekim hakları için değil halkın sağlık hakkının savunulması, sağlık sistemi ve kamu yararı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
 

CPME’nin tıp etiğine ve ulusal tabip birliklerinin çatışma durumlarında halkın sağlığının korunması için müdahil olması gerektiğine inandığını belirten Haller, 2003 yılında CPME’nin “Savaş, Savaş Mağdurları, Sağlık Hizmetleri ve Tıp Mesleğinin Rolü Üzerine Karar” başlıklı politika belgesini kabul ettiğini aktardı. Haller, söz konusu belgede “Hekimler, savaşın ve silahlı çatışmaların yol açtığı büyük insani kayıplar ve ahlaki değerlerin uğradığı zarar karşısında sessiz kalamaz ve kalmamalıdır” ilkesinin benimsendiğini vurguladı.
 

Haller, CPME olarak, TTB’nin yanında olduklarını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
 

Hekimlerin acil talepleri oylandı
 

Haller’nin konuşmasının ardından hekimlerin sunumlarına geçildi. Farklı alanlardan hekimler, sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler.
 

Konuşmaların ardından, “Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret”, “Fiili hizmet zammı yasası”, “Sağlıkta şiddet yasası”, “Güvenlik soruşturmaları kaldırılsın, hekimler görevlerine başlatılsın” başlıklarıyla formüle edilen, acil 14 Mart talepleri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
 

Yelda Emek ve Bulutsuzluk Özlemi’nden müzik ziyafeti
 

Oylamanın ardından Dr. Yelda Emek ve Türkiye’nin en önde gelen rock gruplarından Bulutsuzluk Özlemi en güzel şarkılarını hekimler için seslendirdi. Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti Nejat Yavaşoğulları, “Zor günlerden geçiyoruz. Dayanışmak için buradayız” sözleriyle desteğini dile getirdi.
 

Toplantıya, sendikalar ve sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri ile hekim milletvekilleri de destek verdi.

Diğer Fotoğraflar