Haberler

Geri

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır

2017-10-13

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi için 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan kadro ilanının akademik atama ilkelerine uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu. TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak 13 Ekim 2017 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı’na ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı gönderdi.
 

Yazıda, yüksek öğretim kurumlarının en önemli nitelik güvencesinin liyakat ve bilimsel yetkinlik olduğuna dikkat çekilirken, akademik kadro planlaması yapılırken bunun temel ölçüt olması gerektiği vurgulandı.
 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro ilanında dikkat çeken aykırılıklar ise şöyle sıralandı:
 

-          Halk Sağlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalları yönünden profesör kadrosu ihtiyacı ve talebi olmamasına rağmen profesör kadrosu ilan edilmiştir. Her iki anabilim dalı için de akademik gereklilikle ilgili olmayan, öznel koşullar üzerinden belli kişiler tarif edilerek kadro ilanı yapılmıştır.
 

-          Dekanlığın ve akademik birimlerin belirttiği kadro ihtiyaçları ve sürdürülebilirlik açısından önemli olan genç akademisyenlerin atanabileceği ilk basamaktaki akademik kadro talepleri karşılanmamaktadır.
 

-          Üniversite bünyesinde akademik gelişimini tamamlayarak uzun süredir kadro bekleyen akademisyenlerin ihtiyaçları göz ardı edilmektedir.
 

-          Kadro talepleri sırasında Tıp Fakültesi Dekanlığı devre dışı bırakılmakta; kadroları ilan edilen bazı adayların dosyaları keyfi olarak Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonuna gönderilmemektedir.
 

-          Jüri oluşumunda Tıp Fakültesi ve ilgili Anabilim Dallarının katılımına imkan verilmemekte ve Rektörlüğünüz tarafından yükseköğretim hizmetinin gereklerine aykırı kararlarla jüri oluşumları gerçekleştirilmektedir.

Diğer Fotoğraflar