Haberler

Geri

Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi

2018-05-10

09.05.2018

Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Basın Açıklaması

Basına ve kamuoyuna,

            24 Haziran seçimlerine yönelik yatağa bağımlı hastalar/kişilerle ilgili aile hekimlerinin durum bildirir rapor düzenlemeleriyle ilgili uygulamaya yönelik hekimlerden gelen geribildirimler de dikkate alınmak suretiyle Samsun Tabip Odası olarak açıklama ve değerlendirme yapma gereği duyulmuştur. Bu çerçevede aşağıdaki hususların meslektaşlarımız ve ilgililerle paylaşılmasında yarar görülmüştür:

            Sağlık Bakanlığı önce 30.4.2018 tarihli bir genelge yayımlayarak söz konusu raporların aile hekimleri tarafından düzenleneceği, aile hekimlerine bu durumda olan hastaların listesinin ulaştırılacağı ve kendilerini de saptadığı kişilere bu raporların verilebileceği ve oluşturulan listelerin en geç 4.5.2018 tarihinde kesinleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bakanlık, 7.5.2018 tarihinde yeni bir Genelge daha yayımlayarak YSK’nın bu konudaki 6.5.2018 tarihli kararına atıf yaparak söz konusu Kararda belirtilen hususları tekrar ettikten sonra 2.5.2018 tarihinden itibaren e-rapor sisteminde bu konuda düzenlenen raporların yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede ;

1-Seyyar sandıkta oy kullanılabilmesi için seçmenin yatağa bağımlı olduğunun tıbbi rapor ile belgelendirilmesi gereklidir.

2-Tıbbi rapor düzenlemeye yetkili bütün sağlık kuruluşları durum bildiren bu sağlık raporlarını düzenlemeye yetkilidir. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuda aile hekimlerini görevli saymıştır.

3-Bu raporlar kişilerin rapor tarihindeki durumlarını belirteceğinden hasta/ilgili görülmeden söz konusu raporların düzenlenmemesi gereklidir. Kişinin yatağa bağımlılığının sebebi, bağımlılığın süresi, geçici veya kalıcı olduğunun raporda açıkça belirtilmesi gereklidir.

4-Bu raporun düzenlenebileceği kişiler hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerdir. Bu kişiler haricinde kalan ancak çeşitli engelleri veya hastalıkları sebebiyle işitme, konuşma, görme veya hareket zorlukları olanlara bahsi geçen raporun düzenlenmemesi gereklidir.

5-Raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak düzenlenmesi mümkündür. Ancak her koşulda ıslak imzalı bir nüshanın hastaya/ilgiliye verilmesi gereklidir.

6-Rapor düzenlenmesinde azami titizlik gösterilmeli, oy verme işleminin belirlenen sandık bölgesindeki sabit sandıkta kullanılmasının ana kural olduğu, ancak bu sandık yerine gitmesi imkansız olan kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için istisnai bir uygulama yapıldığı, dolayısıyla bu istisnai durumun sadece mevzuatta belirtilen sınırlı kişiler için geçerli olduğu akılda tutulmalıdır.

Ancak Aile Hekimi meslektaşlarımızın, bahsi geçen hususlar kapsamında, görev ve sorumluluklarını mesleki ve hukuki açıdan sorun yaşamadan yerine getirebilmek için özveriyle çalışmalarına rağmen, zaman zaman bu konuya ilişkin çeşitli yönlendirme ve müdahalelerle karşılaştıklarına şahit oluyoruz.

Bu bağlamda mevzuatta belirlenen kapsama uygun olmayan, hastalığı veya engeli sebebiyle seçimin yapılacağı 24 Haziran 2018 tarihini de kapsayan bir dönemde yatağa bağımlı olacağı öngörülen kişilerden başkası için rapor talep edilmemesini,bunun hukuki sonuçlarının olacağını, meslektaşlarımızın da aksi yöndeki taleplerin karşılanmasının gerçeğe uygun olmayan belge düzenlenmesi suçunu oluşturarak hekimin mesleğinden olmasına sebep olabileceğini de belirterek kesin bir biçimde reddetmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla.

 

Dr. Murat ERKAN

Samsun Tabip Odası Başkanı

 

Açıklamanın Basın Linkleri

https://www.cnnturk.com/yurttan-haberler/samsun/yataga-bagli-secmenler-tibbi-rapor-verecek

http://www.hurriyet.com.tr/yataga-bagli-secmenler-tibbi-rapor-verecek-40831402

https://www.haber24.com/bolge/yataga-bagli-secmenler-tibbi-rapor-verecek-h663448.html

http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5196813/samsun-tabip-odasi-baskani-dr-murat-erkan-seyyar-sandik-elestirisi

http://www.hedefhalk.com/hekimlere-yatalak-secmen-uyarisi-1409462h.htm

http://www.samsunvehaber.com/hastalar-secimde-nasil-oy-kullanacak-1919h.htm

http://www.samsununhaberi.com/samsun-haber/yataga-bagli-secmenlere-tibbi-rapor-verilmesi-hakkinda-aciklama-50996.html

http://www.samsunhaberx.com/siyaset/samsundaki-yataga-bagli-secmenlerin-dikkatine-735.html

http://www.meydannet.com/haber/yataga-bagli-secmenler-tibbi-rapor-verecek-65000.html

http://www.sanalbasin.com/yataga-bagli-secmenler-tibbi-rapor-verecek-24994132

 

http://haberhas.com/hekimlere-yatalak-secmen-uyarisi-5912.html

 

 

Diğer Fotoğraflar