Haberler

Geri

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali ORUÇ’u Ziyaret

2017-11-29

 

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali ORUÇ'u ziyaretimizde, Samsun Tabip Odası olarak hazırladığımız "Samsun Sağlık Ortamına İlişkin Tespit ve Öneriler" bir rapor halinde kendisine sunulmuştur.

 

 

Samsun Sağlık Ortamına İlişkin Samsun Tabip Odası Olarak Tespit ve Önerilerimiz

 

 1. İlçelerdeki hekimlerin il içi tayinlere katılma hakkı yaklaşık iki yıldır olamamaktadır. İlçelerde 5-6 yıldır çalışan hekimler il içi atamalara katılamamaktadır. Kurum içi atamalarla ilgili yönetmeliğin 8. Maddesine ekleme yapılmak suretiyle bu uygulama sürdürülmektedir. Meslektaşlarımız ömür boyu aynı yerde çalışmaya mahkûm edildikleri düşüncesine kapılarak çalışma şevk ve azmini yitirmektedirler.
   

 2. Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi’nde başta Acil hekimlerinin sayılarının yetersizliği, Kadın Doğum Uzmanı hekimlerimizin aktif çalışanlarının sayılarının azlığı, iş yoğunluğu (poliklinik, acil, cerrahi işlemler ve geçici görevlendirmeler), döner sermaye katkı paylarındaki eşitsizlikler nedeniyle meslektaşlarımız sorunlar yaşamaktadır.
   

 3. Geçici görevlendirmeler, hem sağlık hizmetinin kalitesi hem de hekimlerin çalışma düzenleri açısından dezavantajlar getirmektedir. Yine de, idarenin zorluğunu da dikkate alarak çok zorunlu durumlarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Zorunluluk durumunda ise geçici görevlendirmelerde meslektaşlar arasındaki ilişkileri zedelemeden, hakkaniyete uygun, şeffaf davranılması ve maddi yönden meslektaşlarımızın kayba uğratılmaması önem taşımaktadır.
   

 4. Başta acil servisler olmak üzere, sağlık hizmeti veren alanlarda şiddet ne yazık ki oldukça yaygınlaşmıştır. Samsun bu konuda ciddi sorunu olan illerimizin başında gelmektedir. Bu duruma rağmen konuya ilişkin şimdiye kadar yeterince adım atılabildiğini söylememiz mümkün değildir. Çözüme ilişkin Kurumların, Samsun Tabip Odası’nın, Uzmanlık Derneklerinin eşgüdüm içinde çalışma yapmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
   

 5. Aile hekimliğine ilişkin; yapılan düzenlemeler ceza ve ihtar yönetmeliği, hastane acil nöbetleri, adli nöbet ve defin nöbeti, izinlerin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunla düzenlenmemesi gibi izinlerle ilgili sorunlar, ASM binalarının fiziki sorunları, özel ve kamu hastanelerinin gebe tespitlerini zamanında aile hekimlerine bildirmemesi gibi gebe bebek takibi ile ilgili sorunlar, uygunsuz sıfır pozisyon açılması, Aile Sağlığı Elemanı ihtiyacına ilişkin sorunlar, gezici sağlık hizmetlerindeki ödeneklerin azaltılması, hasta kayıt ve hasta kayıtlarının silinmesiyle ilgili sorunlar, aylık çalışmalardaki bürokratik yoğunluk, Toplum Sağlığı Merkezleriyle ilgili yaşanan sorunlar, ücretlerdeki katsayı ayarlamasıyla ortaya çıkan gelir kaybı, SGK uygulamaları ve bütüncül yaklaşımın engellenmesi, sınıflandırma kriterleri ve sınıflandırmadaki adaletsizlikler, gebe ve bebek tespitine ilişkin sorunlar, teknik altyapı desteğinde yaşanan sorunlar, kira bedelleri, misafir hasta, sağlık raporları, şikayetler bu alan ilişkin başlıklarını ifade edebileceğimiz çözüm bekleyen sorunlardır.
   

 6. Özel Hastanelerde çalışan hekimlerimiz milli ve dini bayramlarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumun, özel kurumlarla iletişim kurularak çözümlenmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır.
   

 7. Özel Hastane Hekimlerinin şirket kurma zorunluluğu hakları açısından dezavantajlar getirmektedir. Konuya ilişkin hekimlere seçenek sunulması bağlamında çalışmalar yapılabilir.
   

 8. Hekimlerin yoğun olduğu hastanelerde Tabip Odası çalışmaları için (Toplantı, Pano, vb.) sağlanan imkânların genişletilmesi faydalı olacaktır.
   

 9. Hekim Meclisi toplantılarının belirli sıklıkla ve katılımla yapılmasının eşgüdümün sağlanması açısından faydalı olacağına inanıyoruz.
   

 10. İlçelerde kullanılan otomasyon sisteminin farklı olması nedeniyle hekimlerimiz bu farklı sistemin kullanımda (geçici görevlendirmelerde) sorunlar yaşamaktadır. Konuya ilişkin bir standart getirilmesi çalışmasının yararlı olacağı inancındayız.
   

 11. Randevu sisteminin, meslektaşlarımızın maddi kayba uğramaksızın, muayene süresi yönünden Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü sürelerde randevu vermesini sağlanması gerekmektedir.
   

 12. İdarecilerin randevu dışında hasta bakılması taleplerine izin verilmemelidir.
   

 

Saygılarımızla, bilgilerinize sunarız.

 

 

Dr. Murat ERKAN

Samsun Tabip Odası

Başkanı

 

 

Hürriyet Mahallesi. Süleymaniye Sokak. Hasgül Apartmanı

No: 42 Kat: 2/6 İlkadım/SAMSUN

Tel: 431 28 05 Fax : 432 89 64 Gsm : 0.533.955 55 32

www.samsuntabipodasi.org.tr info@samsuntabipodasi.org.tr

Diğer Fotoğraflar