2018 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu İlanı

Geri

T O P L A N T I Y A   Ç A Ğ R I

 

Samsun Tabip Odası 2018 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranarak

Aşağıdaki gündemle 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da toplanacak, 22 Nisan 2018

Pazar günü de saat 09:00-17:00 saatleri arasında Organ seçimleri, Samsun Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

 

    Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 28 Nisan 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte Genel Kurul Toplanacak, 29 Nisan 2018 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında Organ seçimleri yapılacaktır.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        Samsun Tabip Odası

                                                                                                                                                                              Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış, saygı duruşu – İstiklal Marşı’nın okunması

2. Genel Kurul Divan Başkanlığı belirlenmesi

3. Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4. Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu ve Denetleme kurulu raporunu incelemek

5. Yönetim Kurulu bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek.

6. 2018-2019 dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması

7. Seçimlere katılacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegesi adaylarının belirlenmesi.

8. Divana sunulan önerilerin karara bağlanması, dilek ve temenniler.

9. Organ seçimleri;

    a) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

    b) Onur Kurulu üyelerinin seçimi

    c) Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

    d) Büyük Kongre Delegeleri seçimi