Aidat İşlemleri

Geri

Sayın Üyemiz,

 

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 8. Maddesinde, aidatlar Odaların gelirleri arasında sayılmıştır. 2024 Yılı Oda aidatlarının miktarı Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenmiştir.

Aidatlarını zamanında ödemeyen hekimlerimize; Türk Tabipleri Birliğinin 59. Büyük Kongresinde alınan karar gereğince, "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" da saptanmış olan gecikme faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, geçmiş yıllardan ödenmemiş ve gecikmiş olan oda aidat borçlarının tahsilinde yıllık yüzde 9 olan yasal faiz oranı uygulanmaktadır.

Ödenmeyen aidat borçlarının tahsili için, hiç istenmesede hukuksal yollara başvurulmak zorunda kalınmaktadır. Tabip Odamızın hiçbir üyesinden hukuk yolu ile aidat tahsil etmek zorunda kalmayacağını umuyoruz. Siz üyemizin  mağduriyetlerine yol açılmaması için, aidat borçlarınızı kontrol ederek ödemenizi, aksi durumda gecikme faizi  ile birlikte ödemek zorunda kalmamanızı diliyoruz.

                                                                                                                                                                                            

SAMSUN TABİP ODASI

 

2024 YILINDA UYGULANACAK YILLIK ÜYE AİDATLARI:

SERBEST ÇALIŞAN / ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMLER  :  2500 TL

SADECE  RESMİ KURUMDA GÖREVLİ HEKİMLER : 1566 TL

               ASİSTAN HEKİMLER : 770 TL        

     

AİDATLARNIZI SAMSUN TABİP ODASI'NIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HESABINA YATIRABİLİRSİNİZ.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAMSUN TABİP ODASI 
TEB ATAKUM ŞUBESİ
 İBAN NO: 

TR72 0003 2000 0000 0053 7429 30