Büyük Kongre Delegeleri

Geri

2020-2022 DÖNEMİ

SAMSUN TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

 

Dr.Murat ERKAN
Halk Sağlığı Uzmanı

Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ
OMÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi

Dr. Şuayib EDİNSEL
İşyeri Hekimi

Dr. Hasan Murat AYDIN
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Dr. Canan ÇAKIR
Aile Hekimi


Dr. Şevket ÖZKAYA
Göğüs Hastalıkları

Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN
Psikiyatri