Denetleme Kurulu

Geri

2020-2022 DÖNEMİ

SAMSUN TABİP ODASI DENETLEME KURULU

 

Dr. Hasan Farabi AYDINOL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Saffet ERTAŞ
İşyeri Hekimi

Dr. Mehmet Akif UZUN
İç Hastalıkları Uzmanı