Eğitim Komisyonu

Geri

2020-2022 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI EĞİTİM KOMİSYONU

Dr. Ömer Böke

Dr. Özlem Mıdık

Dr. Mustafa Özkesen