XXVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 12-13 ARALIK 2020

Geri

Program

10.00-10.15    Açılış Konuşmaları

 

Dr. Şebnem Korur Fincancı (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

Dr. Ali Karakoç (Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Umut Akyol (TTB UDEK Başkanı)

 

10.15-11.00    Konferans: Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi

Oturum Başkanları : Dr. Ali Karakoç,  Dr. Fatma Naime Kırlı
Konuşmacı: Dr. Şebnem Korur Fincancı , TTB Merkez Konseyi Başkanı

 

11.10 -12.50   Panel: Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Oturum Başkanları : Dr. Umut Akyol, Dr. İlyas Kavak
 

Konuşmacılar:

Dr. Sühan Ayhan (Gazi Üniv. Tıp Fak.) : Pandemi sürecinde (cerrahi branşlarda) uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar.

Dr. Kıvılcım Özülgen (Gazi Üniv. Tıp Fak.): Pandemi sürecinde (dahili branşlarda) uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar.

Dr. Barış Sezer (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD): E-eğitim.   Eğitsel Araç ve Uygulamalar

Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD): E-sağlık, e-eğitim. Etik yaklaşım.

Dr. Utku Şenol  (Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD) : E- sağlık, e-eğitim. Pandemi sonrası beklenenler: Tehditler, fırsatlar

Sağlık Bakanlığı /YÖK Temsilcileri:  e-sağlık, e-eğitim yasal, hukuksal eksiklikler, gelecek planları, beklentileri

 

13:15- 14:00 Konferans: Uzaktan eğitim İlkeleri

Oturum Başkanları:  Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Filiz Ak,  

Konuşmacı: Dr. Mustafa Turan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD)

 

14:00-15.15    Forum: Pandemi sonrası uzmanlık eğitimi: Nasıl telafi edeceğiz?

Oturum Başkanları: Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Benan Koyuncu
 

15.30 -16.30  TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri

Oturum Başkanları :  Dr. Süleyman Kaynak, Dr. İrem Yıldız,  

16.30-17:30 Çalışma Grupları Yol Haritalarının Paylaşımı ve Kapanış Oturumu

Oturum Başkanları : Dr. Ersin Yarış, Dr. Meltem Günbeği